070-768 78 60 info@uppdragspartner.com

Referenser

Läs vad våra tidigare kunder sagt om oss!

Våra referenser

HEMKÖP JAKOBSBERGhemkop-jakobsberg

Uppdragspartners sätt att driva projekt ger mig som beställare möjlighet att delta och påverka projektet vad gäller kostnad, kvalitet och tid under hela projekttiden från start till mål. Uppdragspartners personal är kunnig, kompetenta och lättsamma att arbeta med samt bra organiserade att driva komplicerade projekt.

siluette-man-rundad

Urban Håkans

Byggchef Hemköp Jakobsberg

HEMKÖP HEDEMORA
hemkop-hedemora

Uppdragspartner tar stor hänsyn till butikens drift och kunder i nära samarbete med vår personal. De ger bra information om pågående och kommande arbetsmoment. Om planerade arbetsmoment krockar med butikens drift ställer Uppdragspartner om sin produktion så att minimala störningar uppstår i butiken.

När butiken är klar för invigningsöppning gör HK centralt en intern bedömning av butikens utförande. Vi är mycket stolta eftersom vi fick tio poäng av tio möjliga och del i detta har varit Uppdragspartner.

kvinna-hemkop-lag

 

Marie Wall

Föreståndare Hemköp Hedemora

BUFAB ÅSHAMMAR
Bufab

Vi anlitade Uppdragspartner för att leda byggnationer och renovering av vår fabrik och fabriksområdet. Uppdragspartner tar i första hand hänsyn till produktionen och är professionella i sitt sätt att leda och samordna installatörer, underentreprenörer och leverantörer i projektet.

De har ett bra kontaktnät och kännedom om passande leverantörer, underentreprenörer och installatörer för att utföra projektet. De utför upphandling av varor och tjänster i konkurrens på ett för oss betryggande och fackmannamässigt sätt vad gäller arbetsmiljöregler, lagar, avtal och produktion.

siluette-man-rundad

Ulf Mattson

Platschef Bufab Bulten Stainless Åshammar

Kungsleden AB
kungsleden

Kent Eriksson bidrar med hög kompetens och lång erfarenhet vilket gör våra projekt till en bekymmerslös resa från start till mål.

siluette-kvinna-rundad

Eva-Lotta Svensson

Förvaltare Kungsleden AB