070-768 78 60 info@uppdragspartner.com

UPPDRAGSPARTNER

Låt oss ta ansvar för din byggnadsprocess, från början till slut.

Vårt arbetssätt

Uppdragspartner startades med ombyggnad av Hemköp Hedemora. Detta var ett nytt sätt att genomföra uppdrag i nära samarbete med kunden. Denna arbetsmodell har senare gett ett flertal uppdrag med god kvalité och nöjda kunder.

Nyckelpersoner i Uppdragspartner har stor erfarenhet från både beställarledet och entreprenadverksamhet. Vårt arbetssätt passar för både om- och tillbyggnader av industri, förvaltningsbyggnader, handel, kontor och bostäder.

Fördelarna är många för kunderna med våra CD-projekt, kunden slipper allt ansvar precis som en totalentreprenad men har full ekonomisk insyn och kunna påverka projektet från start till mål. I och med den stora kunskapsbas och det breda kontaktnät som finns inom Uppdragspartner blir arbetet effektivt och flexibelt. Detta gör att bygget kan starta mycket tidigare och även bli klart snabbare. Vi har valt att ha en slimmad organisation där vi istället utnyttjar våra kontakter och köper in spetskompetens utifrån kundens speciella behov. Det bidrar till att vi utnyttjar entreprenörernas kompetens bättre och arbetet går mycket smidigare.

I och med Uppdragspartners arbetsmodell kan beställaren hela tiden framföra sina önskemål genom hela projektet vilket bidrar till ett bättre slutresultat. Det blir också lättare att anpassa arbetet så att kundens verksamhet blir så lite påverkad som möjligt. Detta har varit speciellt tydligt när Uppdragspartner arbetat med ombyggnationer av butiker i drift. Vi har märkt att våra kunder verkligen uppskattar detta. Det blir mycket effektivare och det sparar både tid och en hel del pengar.