070-768 78 60 info@uppdragspartner.com

Vårt arbetssätt

Låt oss ta ansvar för din byggnadsprocess, från början till slut. Läs om vår arbetsprocess här nedan!

VÅRT ARBETSSÄTT

Som totalentreprenör och projektledare står Uppdragspartner med ena foten i framtiden. Arbetssättet är lika enkelt som genialt. Kunden vänder sig till Uppdragspartner och berättar om sina önskemål. Sedan tar projektet form steg för steg, mot den färdiga produkten. Tack vare det nära samarbetet med kunden undanröjs frågetecken på vägen och det finns så gott som inget utrymme kvar för missförstånd.

Vi jobbar nära kunden och kan hjälpa till med varje steg. Vi sitter tillsammans och gör upphandlingar med underleverantörer. Att modellen fungerar är det inga tvivel om. Det märker Uppdragspartner både på de positiva reaktionerna från kunder, och att uppdragen blir allt fler. Vi har mycket jobb i dag och vi tror själva på modellen. Vi trivs väldigt bra med att arbeta på detta sätt. Man får en fin kontakt med beställarna, och då blir allt mycket roligare. Uppdragspartner är en slimmad organisation som köper in spets kompetens och därmed kan  anpassa sig helt efter kundens önskemål.

Uppdragspartner har både vana och kompetens att driva komplicerade projekt, och vårt arbetssätt passar för både om- och tillbyggnader av industri, förvaltningsbyggnader, kontor, handel och bostäder. Uppdragspartner ser mycket positivt på framtiden. Som totalentreprenör och projektledare har företaget hittat en modell som både spar tid och pengar, samt gör byggarbetet till en positiv upplevelse för alla parter.

arbeteNY

PROCESSBESKRIVNING

Programförslag
Projektkonsulten utreder tillsammans med projektledaren vilket behov och vilka krav som ställs på den färdiga byggnaden och upprättar därefter en förslagshandling tillsammans med en arkitekt och ev. övriga konsulter. Om BH är nöjd med förslaget går man vidare med projektet.

Budget och tidplan
Utifrån programförslaget upprättas en budget och en tidplan för projektet. Som senare kommer ligga till grund för löpande avstämningar under genomförandetiden.

Projektering
Lämpliga konsulter utses och upphandlas för projekteringen.  Samt ev. totalentreprenörers konsulter som skall medverka under projekteringen.

Upphandlingar
Upphandlingar sker kontinuerligt under den tidigare delen av projektet. Varje entreprenör upphandlas på en så väl avgränsad del som möjligt i samråd med beställaren. Anbudsutvärderingar som upprättas av inköparen ger BH en snabb insyn i upphandlingen och möjlighet att påverka upphandlingarna av både UE och konsulter.

Produktion
Byggandet startar så tidigt som möjligt i processen viket medför att projekttiden kortas och att totalkostnaden blir lägre.

FÖRDELAR – JÄMFÖRT MED GAMMALDAGS BYGGPROCESS

– BH har kontroll och inflytande under hela byggprocessen

– Kortare projekttid

– Kortare beslutsvägar och snabbare beslut

– Lägre totalkostnad (mindre resurskrävande)

– Färre konsulter

– Högre kompetens på entreprenörer (enklare välja kompetens på specialarbeten)

– Mindre ÄTA hantering

– Möjlighet att konkurrensutsätta ev. ändringar som uppdagats sent i projektet

– Mindre störningar i verksamheten

PROJEKTPROCESS

Klicka på bilden för att få en förstoring.