070-768 78 60 info@uppdragspartner.com

XXL Sport och Fritidsbutik

xxl-sport

Ombyggnad av ca 4000 m2 butik/personal/lagerytor.
Byggtid ca 5 mån.
Helt ny layout.
Nya ytskikt.
Ny installation el.
Ombyggnad ventilation och VS.
Stora ingrepp i konstruktionen.
Kompl, av sprinkleranläggning.
Beställare: SVEA Fastigheter AB Stockholm.
Fastighetsägare: SVEA Fastigheter AB Stockholm.