070-768 78 60 info@uppdragspartner.com

Hemköp Jakobsberg

hemkop-jakobsberg

Ombyggnad av butiksyta 1200m2.
Nya personalutrymmen.
Ny installation Kylanläggning.
Ny Deli och mejerikyl.
Ny butikslayout med nya frys och kyldiskar.
Nytt pantrum spel och nya personalutrymmen.
Entreprenadform Totalentreprenad.
Byggtid under pågående drift Augusti 2013-Dec 2013.
Beställare och hyresgäst Axfood Sverige AB.
Fastighetsägare Citycon AB Stockholm.