070-768 78 60 info@uppdragspartner.com

Hemköp Hudiksvall

hemkop-hv

Ombyggnad av butiksyta 1400m2.
Nya personalutrymmen.
Ny installation Kylanläggning.
Ny Deli och mejerikyl.
Ny butikslayout med nya frys och kyldiskar.
Nytt pantrum och post.
Entreprenadform Totalentreprenad.
Byggtid under pågående drift Dec 2015-Maj 2015.
Beställare och hyresgäst Axfood Sverige AB. Fastighetsägare Cityhuset Hudiksvall.