070-768 78 60 info@uppdragspartner.com

BUFAB

Bufab

Ombyggnad av industrifastighet.
Ny golvbeläggning, belysning och ny maskinlayout i produktionshall på 5000 m2.
Ny belysning och nya portar i lagerhallar på 1500 m2.
Ny producerade kontorsytor inom befintliga verkstads ytor på 1000 m2.
Utbyggnad matsal och renovering av befintliga kontorsytor och personalutrymmen på 1000 m2.
Byggtid mars 2013-mars 2014.
Beställare och fastighetsägare Kungsleden AB Stockholm.
Hyresgäst BUFAB BULTEn Stainless AB.