070-768 78 60 info@uppdragspartner.com

Markavdelning

Vår markavdelning bygger på lång erfarenhet och hög kompetens.

OM MARKAVDELNINGEN

Markavdelningen bedrivs av Karl-Inge Gröning som har lång erfarenhet och hög kompetens

karlKarl-Inge Gröning
070-557 14 64
karl-inge.groning@uppdragspartner.com